Service en Verzekering

My Digital Schoolbook heeft uitstekende voorwaarden voor service en verzekering:

my-service.png

my-verzekering.png

Looptijd: 2,3 of 4 jaar

Service op school


Continuïteit is een belangrijk begrip in het digitale onderwijs.
Hoe om te gaan met leerlingen die een defect leermiddel hebben ?

Om de continuïteit te waarborgen, heeft u als school de keuze uit twee opties:

1. My Digital Schoolbook serviceloket op school

Het serviceloket houdt in dat wij op de schoollocatie zelf aanwezig zijn. Deze dagen, de locatie en momenten worden in overleg met uw school vastgesteld.
Bij het serviceloket kunnen:

  • reparatieverzoeken worden afgehandeld
  • problemen hersteld worden
  • omwisselen van (leen)hardware
  •  uitleveren van bestellingen
  • gebruikersvragen worden gesteld

2. Uw school verzorgt eigen ICT-service

U verzorgt zelf de service-en reparatie afhandeling op school. U kunt gebruikmaken van de online service- en reparatiemodule van My Digital Schoolbook. Vervangende hardware wordt door MY Digital Schoolbook aan school geleverd. My Digital Schoolbook verzorgt het logistieke proces voor uw school.Bel E-mail