Eigen online portal

MY Schoolplace is een uniek webportal dat zorgt voor transparante communicatie tussen school, ouder, leerling en My Digital Schoolbook. Binnen MY Schoolplace heeft iedere leerling met een digitaal leermiddel een persoonlijk account.
MY Schoolplace zorgt voor gemak bij: bestellen van digitale leermiddelen en accessoires, betalingen en het melden van problemen en schades. Via de online vraagbaak krijgt iedere leerling antwoord op school specifieke vragenBel E-mail