Disclaimer

Alle informatie op deze website is eigendom van, of in licentie van My Digital Schoolbook B.V. Alle foto's, logo's, illustraties, teksten, grafisch materiaal, (handels)namen, waren- en dienstmerken, zijn beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site.

Met zorg samengesteld

Hoewel de informatie op deze website met zorg is samengesteld, kan My Digital Schoolbook niet instaan voor de juistheid en volledigheid daarvan. My Digital Schoolbook verstrekt door middel van deze website alleen informatie over producten en diensten die door My Digital Schoolbook B.V. worden aangeboden. My Digital Schoolbook aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor juistheid, misbruik, volledigheid en/of het functioneren van deze website.

Verwijzing naar andere websites

Hoewel My Digital Schoolbook uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar wordt verwezen, kunnen wij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door My Digital Schoolbook worden onderhouden, wordt afgewezen.

Toestemming voor gebruik gegevens

Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van My Digital Schoolbook.Bel E-mail